I 2004 har klubbens Swift igen gennemgået en større reparation hos Iver Jensen i Horsens. I 2003 blev gearkassen og tændingsmagneten repareret, disse reparationer er beskrevet i Veteran Tidende nr. 264.

I 1998 deltog bilen i veteranbilløbet Styrkeprøven, der blev holdt i Norge. For første gang gennemførte bilen løbet på egne hjul, men det blev konstateret, at der fortsat var ting, der burde rettes. Derfor besluttede bestyrelsen at lade Iver Jensen gennemgå bilen med sigte på at få den indregistreret med tidstypiske nummerplader.

Bilen er som englænder højrestyret, gearstangen er placeret indvendigt ved højre karrosseriside, håndbremsen sidder udvendigt i højre side. Skiftemekanismen fungerer ved at føre gearstangen frem og tilbage samt aksialt (sideværts) i et H i et kulissestyr. Der er tre fremadgear og et bakgear, der sikres med en pal. Aksialforskydningen sker ved en vandret aksel, der er lejret i to huller i gearkassegodset. Dels var hullerne slidte, dels var akslen slidt med kravedannelse, der besværliggjorde let gearskiftning. Der blev derfor fremstillet to bronzebøsninger til lejring af akslen, og for at få tilstrækkeligt gods i bøsningerne blev hullerne i støbejernet revet op med rival, og der blev fremstillet en ny aksel. Gearskiftemekanismens stangforbindelser fra gearstang til gearkasse blev også repareret for slid. Øjeender på stangforbindelser var ovale og blev revet op og forsynet med nye bøsninger. Endvidere viste det sig, at stængernes længde måtte ændres, de var ulige lange, de skal være lige lange. Tilpasningen og justeringen af skiftemekanismen var et omfattende arbejde. Iver Jensen måtte ændre, prøve, ændre igen før skiftet gik som det skulle. Før reparationen kunne bilen ved uheldigt gearskift låse fast i to gear samtidig. Også koblingsbevægelsen blev repareret og justeret.