I 2004 kunne Dansk Veteranbil Klub fejre sit 50-års jubilæum. Initiativet til klubben blev taget af højesteretssagfører O.T. Neel efter udenlandsk forbillede, et par år efter at lignende klubber var stiftet i Sverige og Norge. Inspiration kom også fra at Kongelig Dansk Automobil Klub i 1951 havde fejret sit 50-års jubilæum med et internationalt veteranbilrally, det første på dansk grund siden slutningen af 1920’erne.

Neel indbød interesserede, og 2. november 1954 fandt et møde sted på Neels advokatkontor i København. Foruden dem der havde meldt sig af interesse for sagen havde Neel fået repræsentanter for Danmarks Tekniske Museum, Kongelig Dansk Automobil Klub og bilbranchen til at komme.

2. november må altså anses for den egentlige stiftelsesdag. Et par måneder senere havde den drevne jurist Neel udfærdiget et sæt vedtægter, og en bestyrelse af de 10 stiftere konstituerede sig. Neel blev naturligt formand.

Dansk Veteranbil Klubs formål var og er at bevare motorkøretøjer af teknisk-historisk interesse og samle interesserede i en kammeratlig klubånd. Desuden at fremme almenhedens og myndighedernes interesse og forståelse for sagen.

Til klubbens bomærke valgtes silhuetten af Hammel-bilen, det endnu bevarede motorkøretøj, der forbøffende blev fremstillet i København omtrent samtidig med at Benz og Daimler konstruerede deres første selvkørende vogne i 1880’erne.

I de mellemliggende år er der stiftet andre danske klubber med lignende formål, ikke mindst en klub af veteranmotorcykel-entusiaster, og i dag er de fleste af disse samlet under paraplyorganisationen Motorhistorisk Samråd, der igen er tilsluttet den internationale veterankøretøjs-organisation FIVA.

I hele forløbet har Dansk Veteranbil Klub været toneangivende og klubben har i dag cirka 6.000 medlemmer. De samles månedligt på mange  mødesteder landet over, deltager i veteranbilløb og andre arrangementer og nyder godt af Veteran Tidende, der kommer hver måned i A4 format, firfarvetryk og med mange sider.

Dansk Veteranbil Klub har gennem løbende kontakt med myndighederne sikret at de gamle køretøjer fortsat kan benyttes på offentlig vej, og at ny regler for afgifter, sikkerhed og miljø ikke spænder ben for det. Kontakten med myndighederne er nu overtaget af Motorhistorisk Samråd.

Dansk Veteranbil Klub samarbejder med et forsikringsselskab om fordelagtig forsikring af medlemmernes køretøjer, og har opbygget Danmarks største motorhistoriske bibliotek og billedarkiv. I forbindelse med flytningen af klubbens hovedsæde til Nærum er biblioteket blevet tilsluttet Det Kongelige Biblioteks registreringssystemer og edb-anlæg.

Dansk Veteranbil Klubs 50-års jubilæum blev markeret med forskellige arrangementer, og i jubilæumsåret 2004 flyttede klubbens hovedsæde, bibliotek og storkøbenhavnske-nordsjællandske mødested ind i Sommers Automobil Museums ny bygning i Nærum. På selve jubilæumsdagen i november blev der udgivet et jubilæumsskrift og indstiftet en årlig pris for forskning i eller formidling af dansk motorhistorie. Første modtager blev stifteren af Jysk Automobil Museum i Gjern, Aage Louring.

Læs om vores Swift –  Klik her