I DVK har vi forskellige anerkendelser, som uddeles af bestyrelsen.

Her på siden har vi samlet en oversigt over alle dem der har modtaget de forskellige hædringer igennem årene.

Sølvnålen

Nålen blev indstiftet i forbindelse med klubbens 25 års jubilæum i 1979, og skulle gives til personer, der har ydet en særlig indsats for klubben.

Der blev ikke nedfældet nogen fundats, men det blev af den daværende bestyrelse, med Svend Dråby som formand, vedtaget at modtagerens navn skulle indgraveres på bagsiden af nålen, og at den kun måtte bæres af den person, der har modtaget den.

Det blev vedtaget at nålen skulle fremstilles i sølv, med undtagelse af een i guld, der skulle gives til stifteren.

I praksis er tildelingen altid foretaget af bestyrelsen, nogen gange på op­fordring.

Kaj Wredstrøm
Overrakt på forsinket generalforsamling (corona) i 2021 som tak for 24 år som mødestedsleder i Klippinge, Sjælland

Anne Lise Gustafsson
Overrakt på generalforsamlingen i 2016 for hendes store arbejde for klubben og mødestedet Fyn.

Leif Gr. Thomsen
Overrakt på generalforsamlingen i 2006 for hans mange tegninger til bladet i mere end 25 år.

Egon Neesgaard
Overrakt på generalforsamlingen i 2006 for hans store arrangement i klubben og bladet gennem mange år.

Claus Neble
Overrakt på generalforsamlingen i 2003 for hans store arbejde med møder løb og udstillinger.

Fritz Knudsen
Overrakt ved klubbens 40 års jubilæum i 1994 for mere end 15 års aktivt bestyrelsesarbejde

Th. Ry Andersen
Overrakt ved hans 80 års fødselsdag i 1992 som aktiv medstifter af klub­ben.

Niels Jonassen
Overrakt ved hans afgang som formand i 1991 for initiativet til oprettel­sen af DVK’s klubsekretariat.

Svend Dråby
Overrakt ved hans afgang som formand i 1985. for 12 års formandsskab, og for hans store arbejde for at gøre DVK mere folkelig.

Ole Emil Riisager
Overrakt ved klubbens 25 års jubilæum i 1979. for sit store arbejde med Bilhistorisk Tidsskrift.

Bent Mackeprang
Overrakt ved hans afgang som formand i 1973 for hans arbejde for klub­bens udbredelse og for hans initiativ til etablering af forsikringsordning.

O.T. Neel (Guldnål)
Overrakt ved klubbens 25 års jubilæum i 1979 for initiativet til oprettel­sen af Dansk Veteranbil Klub.

Æresmedlemskab

Bestyrelsen kan i følge klubbens love § 5 ved enstemmig beslutning ud­nævne æresmedlemmer som er kontingentfrie.

Der er ikke fastsat kriterier for tildeling af æresmedlemskaber, men idet muligheden kun er benyttet* 1 gang siden klubbens stiftelse i 1954, må et æresmedlemskab anses kun at kunne tildeles for en helt usædvanlig ind­sats.


*Der hersker tvivl om hvorvidt klubbens stifter O. T. Neel også blev udnævnt til æresmedlem ved tildelingen af klubbens guldnål, men de fleste mener at han alene fik nålen og at dem der mener at han også blev udnævnt til æresmedlem sætter lighedstegn mellem dette og guldnålen.

Svend Dråby & Aage Louring
Begge blev på generalforsamlingen i 2013 tildelt klubbens æresmedlemskab. Ingen af dem var dog tilstede men fik overrakt diplomet efterfølgende.

Ole Emil Riisager
Blev på generalforsamlingen i 2002 tildelt klubbens første æresmedlem­skab for hans usædvanlige og altid uegennyttige indsats gennem i 40 år at sikre udgivelsen af klubbens medlemsblade først Bilhistorisk Tidsskrift og senere Veteran Tidende.

Formandens præmie

I 1991 indførte den daværende formand Niels Jonassen en vandrepræmie, som skal uddeles hvert år ved klubbens generalforsamling.

Præmien består af en skulptur (udført af indstifteren) fremstillet af for­skellige autodele.

Der er fremstillet en træplade til ophængning, hvorpå alle præmiemod­tagernes navne er indgraveret på en lille sølvplade. Denne plade skal være ophængt på klubbens kontor.

Formandens præmie er en vandrepræmie, som een gang årligt tildeles et medlem af Dansk Veteranbil Klub.

Præmien tilhører Dansk Veteranbil Klub, men skal opbevares af det medlem, som har fået den tildelt for det pågældende år .

Præmien tildeles et medlem som efter den til enhver siddende formands subjektive skøn har gjort sig fortjent til den. som anerkendelse for sin indsats for Dansk Veteranbil Klub.

Præmien uddeles hvert år af formanden ved afslutningen af bestyrelsens beretning ved Dansk Veteranbil Klub ‘s ordinære generalforsamling. Skulle modtageren vise sig ikke at være tilstede, offentliggøres modta­gerens navn, og præmien overrækkes personligt af formanden snarest mulig efter offentliggørelsen.

Præmien skal hele året stå fremme hos modtageren. Skulle et medlem af Dansk Veteranbil Klub ved selvsyn konstatere, at præmien ikke står fremme, bøder præmiemodtageren ved at byde vedkommende medlem på en god frokost.

Modtageren har ansvaret for præmien, så længe den er i vedkom­mendes varetægt, og han skal returnere den i hel og uskadt stand til Dansk Vete­ranbil Klub’ s formand, således at den er fremme senest 1 måned inden den ordinære generalforsamling. I perioden fra afsen­delsen til general­forsamlingen har § 5 ingen gyldighed.

Modtageren af Formandens Præmie skal have overrakt et eksemplar af nærværende servitutter. og i forbindelse med formandsskift skal klubbens sekretær sikre sig, at den nye formand gøres bekendt med statutterne.

2020 & 2021 Ingen uddeling pga. Covid-19

2019: Hanne & Niels Jonassen, Biblioteket

2018: Cira Aalund & Ib Rasmussen, Mødestedet Mårum

2017: Jens Møller Nicolaisen, VT

2016: John Andersen, Mødestedet Lillebælt

2015: Kræn Hjortlund, Mødestedet Stenum

2014: Dirch Glad, Mødestedet Løve

2013: Anne-Lise Gustafsson, Mødestedet Fyn

2012: Ole Callesen, VT

2011: Arendse og Leif Fortmeier, Biblioteket.

2010: Erik From & Kjeld Holm-Nielsen, Mødestedet Åbenrå

2009: Mogens Olsen, Biblioteket.

2008: Johnny B Rasmussen & Søren Carstens, Mødestedet Vest Sjælland

2007 : Kim Polte, Søborg

2006 : Henrik Thostrup, Bagsværd

2005 : Kai Wredstrøm, Mødestedet Klippinge

2004 : Mødested Fyn ved John Jørgensen

2003 : Bo Ødegaard, Ballerup

2002 : Claus Neble, Frederiksberg

2001 : Ole Emil Riisager, Vedbæk

2000 : Mødested Fyn ved René Dalager

1999 : Iver Jensen, Horsens

1998 : Ole Lambrecht, Rønne

1997 : Leif Gr. Thomsen, Haderslev

1996 : Fritz Knudsen, Odense

1995 : Bent Andersen, Sæby

1994 : Lise Wikkelsø, Virum

1993 : Hanne Jonassen, Humlebæk

1992 : Ole Emil Riisager, Vedbæk

1991 : Egon Neesgaard, Svogerslev

Årets “Emil”

50 års jubilæumsåret var samtidigt 40 året for Ole Emil Riisagers engagement med klubbens medlemsblade, først Bilhistorisk Tidsskrift og senere Veteran Tidende, for at markere dette indstiftede bestyrelsen en pris ”Årets EMIL”

Prisen uddeles hvert år af bestyrelsen og Ole Emil Riisager på klubbens fødselsdag 2. november ved en lille festlighed, og ledsages af et par flasker god dram.

Tildeles for enestående forskning i eller formidling af dansk motorhistorie.

2023: Morten Alstrup

2022: Erik Haaning

2021: Martin Lund

2020: ingen uddeling pga corona

2019: Jens Møller Nicolaisen

2018: Anders Ditlev Clausager

2017: Eugenio Lei

2016: Jens Ørvad

2015: Per Groth

2014: Erich Karsholt

2013: Birgit & Ole Hermansen

2012: Ole Sommer

2011: Uffe Mortensen

2010: Jørgen Kjær

2009: Michael Sinding

2008: Arne A. Jørgensen

2007: Søren Riislund

2006: Jens Birch

2005: P.E. Hansen

2004: Åge Louring