Nye løbstilskuds regler

Formålet med at give tilskud til løb er at stimulere medlemmerne til at arrangere og tilrettelægge løb fortrinsvis for Dansk Veteranbil Klubs medlemmer.

Udgangspunktet er, at du ikke selv skal have udgifter ved at planlægge og gennemføre løbet. De enkelte deltagere sørger normalt selv for:

  • brændstof og andet til køretøjet
  • egen forplejning
  • entréudgifter o.lign.

Bestyrelsen har besluttet at for 2017 og fremover kan der ydes løbstilskud på kr.500 pr rute på minimum 50 km. Det vil sige at holder man et aftenløb/ halvdagsløb på minimum 50 km ydes 500 kr. Til et heldagsløb, der nu skal omfatte en køretur formiddag og en eftermiddags tur samlet på min 75 km, ydes der 1000kr.

Standardtilskuddet bevilges af bestyrelsens løbsansvarlige, der vurderer ud fra følgende kriterier:

  • Løbet skal have været annonceret i Veteran Tidende – eller på DVKs hjemmeside
  • Løbet skal være åbent for DVK medlemmer, og må ikke begrænses til under 20 køretøjer
  • Hvis arrangeret af et af DVKs mødesteder, må løbet ikke afholdes på en alm mødeaften
  • Kørevejledninger skal udarbejdes og uddeles til alle køretøjer

Der kræves ikke regnskab for standardtilskud. Større tilskud til andet arrangement kan aftales med bestyrelsen efter ansøgning indeholdende budget. Sekretariatet udbetaler tilskuddet, som er til endelig afregning.

Løb skal ikke have til formål at skaffe klubben eller arrangørerne en indtægt. Deltagerne kan i fornødent omfang afkræves betaling for f. eks. bespisning undervejs eller entre på museer eller lign. For at gøre det endnu billigere og mere spændende for deltagerne, kan du søge at få sponsorer til at være med i arrangementet.

Ansøgning

Ansøgning fremsendes skriftligt til bestyrelsens løbsansvarlige. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om løbets navn, tidspunkt, sted, samt en beskrivelse af løbet.

Rallyplader

Dansk Veteranbil Klubs rallyplade skal anvendes, eller Dansk Veteranbil Klubs bomærke kan på anden måde anvendes i tydelig grad.

Rallyplader eller Dansk Veteranbil Klubs bomærke rekvireres omkostningsfrit gennem bestyrelsens løbsansvarlige.