Der holdes klubmøder på 19 mødesteder fordelt over det meste af landet. Man mødes for at udveksle erfaringer og have et hyggeligt samvær.

Der er også forskellige aktiviteter såsom:

  • Filmaftener
  • Garagebesøg
  • Foredrag
  • Køreture
  • Virksomhedsbesøg
  • Erfaringsudveksling

Om mødestederne

Formålet med Dansk Veteranbil Klubs mødesteder er at styrke medlemssammenholdet, ikke mindst på det lokale plan.

Mødestederne er en af hovedhjørnestenene i klubbens organisation, og søges placeret således at alle landsdele tilgodeses.

Læs om retningeslinierne her