Forsikring i E-forsikringer og ETU Forsikring

Som medlem af Dansk Veteranbil Klub (DVK) har du mulighed for at tegne forsikring af dit veterankøretøj, og andre forsikringer hvis du måtte ønske det, hos E-forsikringer og ETU Forsikring A/S.

Veteran Forsikringsklubben (VFK) har lavet en aftale med E-forsikringer og ETU Forsikring A/S og DVK er medlem af VFK, der består af en række veterankøretøjsklubber. DVK har som de andre deltagende klubber indflydelse svarende til antal forsikringer og præmieindtægt.

Er du endnu ikke medlem af DVK kan du indmelde dig her og være registreret som medlem før din forsikringsbegæring vil blive behandlet.

Forsikringen tegnes ved henvendelse til ETU Forsikring A/S direkte pr. telefon +45 74728600, pr. e-mail info@etuforsikring.dk eller ved at udfylde anmodning om tilbud på forsikring via dette link til forsikringsselskabets hjemmeside, og de vil kontakte dig hurtigst muligt.

Præmiefastsættelse

Præmien fastsættes efter køretøjets handelsværdi og årgang.

Præmieoversigt januar 2022 KLIK HER

Der kan forsikres i følgende kategorier

  • Veteranbiler ældre end 30 år kan forsikres.
  • Veteranmotorcykler ældre end 30 år kan forsikres. Dog skal motorcykler af mærket Harley Davidson, være mindst 50 år gamle.
  • Klassiske biler ældre end 25 år kan forsikres.
  • Klassiske motorcykler ældre end 25 år kan forsikres.
  • Klassiske/veteranlastbiler ældre end 35 år kan forsikres. Maks egenvægt 5.000 kg.
  • Veteranautocamper ældre end 35 år, kan forsikres. Maks egenvægt 3.500 kg.
  • Veterancampingvogne ældre end 25 år kan forsikres.
  • Veteranknallerter ældre end 25 år kan forsikres.
  • Veterantraktor ældre end 25 år kan forsikres – kontakt os for en pris på dette.
  • For kunder under 25 år gælder følgende begrænsninger; Biler må max have 125 hk. Motorcykel må max have 50 hk.

Grupperne er fastlagt under hensyntagen til køretøjernes anvendelighed og vurdering af deres skadesrisiko.

Klubben kontrollerer ud over at de nødvendige oplysninger er til stede, at dit køretøj fremstår originalt som på fremstillingstidspunktet. Skønner DVK eller Veteran Forsikringsklubben ikke at det er tilfældet, vendes det med VFK og mærkekyndige. Opfylder køretøjet ikke kravet, får medlemmet besked om at det er afvist. E-forsikringer og ETU Forsikring A/S anmodes om at opsige forsikringen omgående.

Det bemærkes at køretøjer som er ombygget til mere moderne versioner, eller som danner platform for kit cars, ikke kan årgangsfastsættes til det oprindelige køretøjs årgang.

Klubben kontrollerer ud over at de nødvendige oplysninger er til stede, at den handelsværdi som du har anført stemmer overens med de oplysninger der findes om netop det bestemte mærke, her benytter klubben og VFK sig dels af egne oplysninger om allerede tegnede forsikringer, dels af anerkendte og opdaterede internationale prislister, samt et net af mærkekyndige medlemmer rundt i klubberne.

I langt de fleste tilfælde stemmer den angivne handelsværdi overens med den almindelige prisopfattelse, men det hænder at priserne varierer. I sådanne tilfælde vil du blive tilskrevet eller ringet op, enten af klubbens kontaktperson eller af VFK’s koordinator, med en angivelse af en værdi som køretøjet så vil kunne indtegnes til. Du kan selvfølgelig gøre indsigelse og komme med dine argumenter, der så indgår i en efterfølgende vurdering.

Handelsværdi og restaureringsomkostninger er ikke altid synonyme, mange vil vide at der ofte skal anvendes langt større summer til at restaurere end hvad køretøjerne faktisk kan indbringe ved salg. Forsikringslovgivningen tilsiger at ingen må stilles bedre efter en skade end før, derfor vil man aldrig kunne få en større erstatning end hvad noget tilsvarende måtte forventes at kunne indkøbes for. Da det ofte er svært bare at gå ud og købe et erstatningskøretøj, må man ty til handelsværdien i stedet og fastsætte en erstatning i overensstemmelse hermed.

Efter den 6. juni 2012, skal al henvendelse vedrørende ind- eller omregistrering af køretøjer, ske til en plade-operatøren, SKAT, synshal eller bilforhandler.

Medbring original registreringsattest og meddel hvor køretøjet skal forsikres, og der vil blive oplyst et forsikringsbevisnummer via internettet.

Hvad sker der når begæringen er indleveret til klubben?

Når du har indsendt begæringen, ledsaget at fotos og anden dokumentation, til DVK kontrolleres materialet, og begæringen videresendes til E-forsikringer og ETU Forsikring A/S.

E-forsikringer og ETU Forsikring A/S fremsender snarest, og normalt inden for 4 uger, din police og en opkrævning (evt. en besked om at betalingen er tilmeldt betalingsservice) samt forsikringsbetingelserne; disse papirer bør du i egen interesse efterse nøje og om nødvendigt gøre indsigelse imod.

Klubben kontrollerer ud over at de nødvendige oplysninger er til stede.

Du kan også tegne dine øvrige forsikringer hos E-forsikringer og ETU Forsikring A/S til attraktive priser. Du skal kontakte selskabet via www.e-forsikringer.dk; www.etuforsikring.dk eller på telefon +45 74728600.