Tid
mandag 12. juni - kl. 18:15

Arrangør
Navn: Villy Vejnøe
Telefon: 2991 0179
Email: villy@vejnoe.dk

Lokation
DVK Herning, Galleri Nørgaard, Knudmosevej 36, 7400 Herning

Information

Vi besøger Brunkulsmuset i Søby. Afgang fra Autogalleriet kl. 18.15, Pris kr. 100,- tilmelding til Villy Vejnøe. Senest torsdag den 8. juni.
Villy Vejnøe, tlf. 29910179.

Så skal vi til noget helt andet!

Vi får en guidet rundvisning og tilbud om at det også kan ske pr. bil med  inter com  mellem bilerne, – men det foregår på grusveje så det aftaler vi nærmere på stedet.

Museet åbnede 22. juni 1977 og har til formål at orientere om perioden med gravning af brunkul fra 1940 til 1970.

Det sker blandt andet i form af autentiske arbejderhjem fra 1940’ fotos, genstande, værktøj fra perioden. Museet råder over tre autentiske arbejderhjem fra 1940’erne, købmandsforretning, forsamlingshus , spisehus, DSB spiseskur, entreprenør-kontor,  transformator, brønd, hejsespil, harpe, gravemaskine, minibrunkulsleje,  tipvognslokomotiv, brovægt, lastbil og  grov smedje.

Som Nabo til området skimter vi gården Voldsgaard, hvorfra gravningen og beboelsen bredte sig.

Museet skildrer arbejdsliv og dagligliv for omkring 3.500 og i perioden op til 5.000 arbejdere, som sled i Søby brunkulslejrer. I området boede ca. 3.000 og måske op til 4.000 mennesker, hvoraf rundt regnet 2.000 slog sig ned i selve Søby.

– Har du fotos eller andet fra brunkulstiden i Søby 1940-70. Hører de gerne fra dig.

NYT!! Søby Brunkulsmuseum tog den 8. dec. imod en fornem gave fra Per Aarsleff A/S, som i forbindelse med flytning til nyt domicil  i Aarhus har fået  firmaets   mangeårige bomærke  i overskud. Der er tale om en gravemaskine fra 1937 som ingeniør Per Aarsleff i 1947 startede sit firma med i Søby Brunkulsleje.

Indlæser kort...