Tid
fredag 24. september - kl. 17:00

Arrangør
Navn: Birgitte Carstensen
Telefon: 7637 7109
Email: birgitte@fbcarstensen.dk

Information

Invitation

Følg endvidere med på hjemmesiden  http://www.haslevkulturnat.dk/ 

Kort utilgængelig