Tid
søndag 4. juli - kl. 14:00

Arrangør
Navn: Jørn Krogh
Telefon: 2022 6109
Email: datsunklubben@gmail.com

Lokation
Mørup, Mørkholtvej 12 , 6092 Stenderup

Information

Dagsorden ifølge vedtægterne.

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Beretning
  4. Regnskab og fastlæggelse af næste års kontingent.
  5. Indkomne forslag
  6. Valg ifølge §8 På valg er Jørn Krogh (modtager genvalg)
  7. Næste års program
  8. Eventuelt
Kort utilgængelig