Tid
lørdag 6. marts - kl. 13:00

Arrangør
Navn: DVKs sekretariat
Telefon: 4556 5612
Email: kontor@veteranbilklub.dk

Lokation
DVK Holbæk, Ringstedvej 112, 4300 Holbæk

Information

Tilmelding nødvendig i disse Corona-tider.

Tilmeld dig til kontor@veteranbilklub.dk senest den 2. marts 2021

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Aflæggelse af beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab samt meddelelse af decharge.
  4. Forelæggelse af budget for indeværende og næste år.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Behandling af eventuelle forslag.
  7. Valg af bestyrelse og suppleanter.
  8. Valg af to revisorer.
  9. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen byder klubben på en vand, øl og en sandwich.

Alle restriktioner med afstand, håndsprit og maske, vil blive overholdt.

Indlæser kort...