Dansk Veteranbil Klubs bibliotek omfatter godt 1 km hyldemeter bøger og tidsskrifter samt en del smalfilm, lydbånd, videobånd plus en ganske omfattende fotosamling bestående af såvel negativer som papirbilleder.

Tidsskriftsamlingen består af danske og udenlandske motorblade fra hele det 20. århundrede.

Bogsamlingen består af instruktionsbøger, reservedelskataloger, værkstedsbøger, almindelig bilhistorie, enkelte mærkers historie, brochurer og andet reklamemateriale samt et stort antal årbøger.

Endvidere findes der bøger om køreteknik, biografier og en del juridiske og vejtekniske bøger. Samlingen er formentlig Danmarks største.

Dansk Veteranbil Klubs bibliotek er i lighed med andre mindre specialbiblioteker, f.eks. Danmarks Tekniske Videnscenters Bibliotek, Kunstindustrimuseets Bibliotek og Dronningens Håndbibliotek, koblet op på Det Kongelige Biblioteks edb-system. Derved har biblioteket opnået den bedst mulige kvalitet m.h.t. tilgængelighed og søgning via internettet. Det er åbent for enhver at søge på bibliotekets database.

Har man ikke mulighed for at komme til Nærum for at bruge bøgerne kan man via sit folkebibliotek med visse begrænsninger låne bøger til brug på folkebibliotekets læsesal.

En fuldstændig registrering vil tage lang tid, men en stor del af bogsamlingen samt næsten hele tidsskiftsamlingen er registreret.

Åbningstider

Biblioteket holder lukket i ca. 2 uger

fra 21-09-2020 til 11-10-2020 p.gr. af Corona-situationen p.t. 

Alle henvendelser kan ske tirsdage

på telefon 4556 5610-2, mellem kl. 10-15:00,

eller via mail: bibliotek@veteranbilklub.dk

Kontakt

Kommentarer og spørgsmål modtages på bibliotek@veteranbilklub.dk

Søg direkte i arkiverne

Søg i registret over DVK’s samling af bilbrochurer, manualer og instruktionsbøger mm.