Vi nærmer os september – og et nyt nummer (507) af bladet bør være jer i hænde senest den første. Der er naturligvis billeder fra denne utrolige sommers mange aktiviteter, både i og udenfor DVK-regi.

I redaktionen håber vi altid på at kunne gøre alle glade. Når det gælder køretøjerne er der mange, som vil gerne have mere stof om nyere klassiske biler, andre frygter at vi forsømmer de gamle, “rigtige” veteraner. Der kan og vil komme blade, hvor nogen måske ikke føler at vi tilgodeser det ene eller det andet (eller vedkommendes interesse) tilstrækkeligt. Til dét er der ikke så meget andet at sige end at der kommer et nyt blad hver måned. Et nøgleord for os alle sammen er motorhistorie – og det er dér tingene hænger sammen: Historien er lang, og det hele er interessant.

I det nye blad har vi vistnok hele bredden: Fra Styrkeprøven til CHGP. Næsten så forskellige som køretøjer nu kan være, men alligevel med fællesnævneren motorhistorie. Det er bare at glæde sig over mangfoldigheden! Vi har naturligvis også en ny bil i vores 1968-serie, denne gang har Erich Karsholt skrevet om Mercedes W114 og W115, bedre kendt som “streg-8”. Desuden et par sjove billeder og dokumenter vedr. en lille trehjulet varebil fra begyndelsen af 50’erne. God læselyst!