Aprilnummeret er på vej og snart i jeres postkasser. Foruden det sædvanlige klubstof (der er mange aktiviteter i kalenderen!) har vi denne gang en artikel af Jens Ørvad om Studebakers repræsentation i Danmark – med hovedvægten lagt på efterkrigstiden. Det handler både om personbiler og lastbiler (med danske dieselmotorer).
Vi fortsætter vores lille serie om 1968-biler med Peugeot 504 – med historie og billeder, suppleret med udtræk fra tidens prøvekørsler af Tage Schmidt. Men der er mere 68 i nr. 502.
Og så er der – som altid – sjove, historiske fotos og spørgsmål fra billedarkivet!

Husk at vi som princip altid mangler stof og historier fra medlemmerne – blandt andet er redaktøren næsten løbet tør for bagklapper! :-)