Så er oktobernummeret snart hos jer. Igen med masser af billederne fra ture, løb og andre arrangementer. Hovedartiklen er denne gang skrevet af Anders Clausager og handler om en meget spændende periode i dansk bilhistorie, nemlig de tidlige efterkrigsår som var præget af “opstartsproblemer” med vareknaphed og skrappe importrestriktioner. Artiklen har fokus på engelske biler i perioden 1945-54.

Selvfølgelig er der som altid interessante billeder fra DVKs arkiv, med spørgsmål til de kloge og svar fra sidst.

Hilsen fra redaktionen!