Så er juli-bladet ude – og er det ikke allerede i dine hænder, så er det i hvert fald i postvæsenets. Bladet er denne gang et rigtigt sommernummer, med masser af billeder fra ture og træf. Der er selvfølgelig også forskelligt nyt fra DVK.

Blandt artiklerne denne gang er en opfordring til at forske i din bils historie. Hvor var den før den blev din – og hvem brugte den til hvad? Historien er med til at gøre tingene levende. En kilde til historien kan for de ældre bilers vedkommende være de gamle protokoller fra Toldvæsenet, og i bladet finder du er artikel om hvordan du kommer i gang.

Som altid har vi også nyt og sjovt fra DVKs billedarkiv.

Redaktionen ønsker forsat god sommer – kør pænt!